El Perellonet-Pinedo

El Perellonet-Pinedo

Entre dunes i canals aquests pobles pesquers reuneixen les arts tradicionals de pesca més selectives. El “monot” per a la pesca de l’angula i el “rall” per a la pesca de peixos en la costa. Aquesta activitat, hui vigent, ha configurat pobles amb un caràcter pesquer expressat en la seua arquitectura.