Grao-Nazaret

Grao-Nazaret

En el Grau es troba la zona més antiga del Port de València, i connecta amb veí barri de Natzaret a través del Pont de Drassanes. El nucli de Natzaret prové d’un xicotet barri de pescadors i treballadors del port de València que es van instal·lar al voltant del llatzeret que, en 1720, havia sigut traslladat des del barri de Montolivet.