3. Progrés Pescador

3. Progrés Pescador
3-Progreso-Pescador2

3. Progrés Pescador

La societat pesquera “El Progrés Pescador” es constitueix en la zona del Cap de França, entre els carrers Pintor Ferrandis, antiga séquia dels Àngels, i Tarongers, antiga séquia de la cadena. 

Les societats pesqueres són associacions que sorgeixen per a la defensa de la pesca i per a protegir-se i col·laborar mútuament, davant els perills de la mar i el botar i encallar naus amb bous. 

Aquestes associacions són el resultat de la concessió dels títols de “Matriculats de la mar” durant la Reconquesta, i la seua posterior transformació en gremis. Més tard, quan els gremis s’eliminen, es creen les societats de pesca. 

Durant el segle XIX va haver-hi diverses societats pesqueres, encara que les que van tindre major rellevància van ser la Marina Auxiliante i El Progrés Pescador.  

Els membres d’El Progrés Pescador eren mariners, treballadors a sou dels patrons de la “Societat de Pescadors de la Marina Auxiliante”, pescadors patrons de barca de la zona del Cabanyal.  

Les diferències entre ells fan que els mariners s’independitzen dels amos de barca per a lluitar pels seus drets i constituïsquen la seua pròpia societat l’any 1903: El Progrés Pescador. Entre els principis de la societat pesquera El Progrés Pescador, estava el d’impulsar l’activitat de la pesca oferint tots els serveis en règim comunitari.

Eren propietat d’aquesta societat pesquera:

L’estable de bous, és a dir, “la casa dels bous”, on es criaven i vivien els bous que ajudaven a arrossegar les barques carregades amb la pesca fins a la riba. 

La fàbrica de gel, al costat d’aquesta, i “la llotja de peix”, lloc on es venia el peix, i de la qual es conserven únicament les façanes, ja que un incendi va destruir la coberta.

També tenien altres instal·lacions com la cantina, o els seus habitatges, enfront de la llotja, conegudes com “les cases de Pavin”, de planta baixa i pis, amb un pati central descobert o “corralot”. 

Altres instal·lacions eren el “Asil per a invàlids de la Mar” o la cooperativa o “Casinet”, que representaven els emblemes de la societat El Progrés Pescador.

“…a la platja s'organitzava un mercat, on a força de crits, manoteigs i insults, es realitzaven les vendes. Les mestresses de barca regatejaven i  renyien darrere de les seues repletes canastres amb tot el ramat vociferant que havia de revendre el peix l'endemà a València, i quan arribava l'ajust a cabassos s'empitjoraven els insults, discutint si havien d'entrar les peces grosses o la morralla. Dos cabassos pendents de cordes i uns quants cudols enormes servien de balances i peses…”.

- Flor de Maig. Vicente Blasco Ibáñez.
Direcció

Carrer Eugenia Viñes, 118, 46011 València